Agileo Oy

Agileo Oy on 2012 perustettu yritys, joka tarjoaa korkean tason IT-osaamista ilman hallinnollisia lisäkuluja. Yhteistyöverkostomme kautta asiakkaan käytössä on joukko alan parhaita asiantuntijoita. Tietojärjestelmän suunnittelu osaksi organisaation toimintastrategiaa vaatii syvällistä tietoa teknologioista ja tuotteista. Meillä on kattava osaaminen arkkitehtuurisuunnittelusta, tuotteista ja sovelluskehyksistä. 

Asiantuntijapalvelut Kartturi/TOGAF-metamalliin sovitettuna
  Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri
Tavoitteet  Strategian jäsennys Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiavaatimukset
Toimintasuunnitelma Roolit    
Palvelusuunnitelma      
Organisaatiorakenne Tietomallit Looginen tietojärjestelmä-palveluiden jäsennys Loogiset teknologiakomponentit
Toiminnot Prosessikartta Loogiset tietovarannot
Prosessikuvaukset Tietovirrat Valvonta- ja hallinta-ohjeistus 
  Järjestelmät -> Tietovarannot
Prosessit -> Tiedot -> Järjestelmät -> Prosessit  
Operaatiot
Palvelutason mittaaminen   Integraatiomalli
Rajapinnat ja liittymät Fyysiset teknologiakomponentit
  Fyysiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Tietoverkkokaavio
  Koodistot Palvelutasokuvaus

Miten toimimme?

Määrittelytyö tehdään TOGAF-standardin mukaisesti ja toteutustyössä käytämme ketteriä työmenetelmiä. Projektien läpinäkyvyyden lisäämiseksi käytämme tuotteita kuten Confluence ja Jira, joiden kautta asiakas on koko toteutuksen ajan selvillä etenemisestä ja näkee laadullisten tavoitteiden toteutumisen. Räätälöidyt testausalustamme ovat helppokäyttöisiä, testausalustan asentamisen jälkeen asiakas voi tehdä itse automaattiset yksikkö-, suorituskyky- ja toiminnallisuustestit.

Mistä hankimme osaamisen?

IT-alan muutosvauhti on henkeäsalpaavaa. Työntekijämme saavat alan parhaan koulutuksen ja ovat suorittaneet useita kansainvälisesti arvostettuja sertifikaatteja. Keräämme systemaattisesti asiakaspalautteen ja projektitietämyksen hyödyntämään jatkoprojekteja. Tällä hetkellä käytetyimmistä teknikoista saat referenssit-sivulta

Hansel