Tuotteet

Testausalustat Java EE-ympäristöön

Onko yrityksesi siirtymässä uuteen tekniikkaan ja laadunvarmistus pitää saada toimimaan? Tätä varten tarvitaan jatkuvan integroinnin testausalusta. Avoimen lähdekoodin tuotteiden päälle rakennettu yksikkö- ja integrointitestausvälineistö, joka asennetaan ja ajetaan asiakkaan laitteilla. Asentaminen ei muuta olemassa olevia järjestelmiä, koska liitynnät tehdään versionhallintaan. Jatkuvan integroinnin testausalusta antaa ajankohtaisen kuvan lähdekoodista ja miten lähdekoodi on testattu.

Enterprise-paketti

Sosiaalisen median seurantaan ja Master Data Managementiin rakennettu ympäristö. Tekniikkoina käytössä mm. Hadoop ja Valvon.


valvon

nodes ball
mdm2 big data2